Putokazi

Putokaze izrađujemo od raznih materijala ali uglavnom su to drvo, plexiglas i kompozitni materijali.

Putokazi za hotele

Za veće objekte kao što su hoteli, bolnice i druge ustanove možemo izraditi elegantne putokaze sa mogučnošću izmjene sadržaja. 

Postoji široki spektar aluminijskih profila za ovu namjenu te su mogućnosti velike.

Putokazi se mogu montirati na zid, mogu visiti sa plafona ili biti samostojeći.

Reklamni panoi za restorane

Za uspješno snalaženje u prostoru

Putokazi mogu biti u obliku raznih uputa, mapa i opisa sadržaja. Montaža je moguća unutar i van objekta.